Nyhetsarkiv

Innstikk og temaer du ønsker deg i norsk språkutgave?

Jeg har i en kortere periode oversatt noen innstikk og temaer til bruk i WordPress-drevne nettsteder. Dette har jeg tenkt å fortsette med. Selv om jeg hittil har konsentrert meg om innstikk og tema jeg selv bruker eller har hatt en tanke om å bruke, er jeg høyst mottakelig for forslag til andre innstikk og tema som bør oversettes også. Derfor: Ta kontakt ved å legge igjen en kommentar her dersom det er noe du gjerne vil ha på norsk, enten det er på bokmål eller nynorsk. Alle innspill mottas med takk.

Innstikket Count Per Day på norsk (bokmål)

Det er så mye og mangt som burde være oversatt til norsk, og noe av det blir da oversatt også – etter hvert. 🙂

Jeg har nå oversatt “teller”-innstikket Count Per Day til bokmål, og nynorskversjonen er like rundt hjørnet. Ifølge forfatteren skal de norske oversettelsene legges ved i neste utgave av innstikket, men vil du ikke vente til den foreligger, kan du jo hente filene her. Du vil også finne nynorsk-oversettelsen her så snart den foreligger.

Innstikket PayPal Donations på norsk

PayPal Donations har eksistert i et par år, men så vidt meg bekjent har det ikke eksistert noen norsk oversettelse av det – før nå. Jeg har nå oversatt innstikket både til bokmål og nynorsk. Språkfilene er allerede inkludert i programpakken, men jeg legger dem her likevel for dem som av en eller annen grunn skulle ønske å hente dem herfra. 🙂

Innstikket Hybrid Hook på norsk (bokmål)

Siden jeg har oversatt selve Hybrid-temaet, får jeg nesten oversette noen tilhørende innstikk også – slike som utvider funksjonaliteten i Hybrid-baserte WordPress-temaer. igjen – sjekk [Hybrids nettsted->www.themehybrid.com] for detaljer. Språkfilene for Hybrid Hook på bokmål kan du hente her.

WordPress-temaet Hybrid på norsk

Igjen er jeg ferdig med et par oversettelser. Denne gangen gjelder det et mye brukt WordPress-tema – eller snarere et WordPress-temarammeverk kalt Hybrid. En norsk bokmålsoversettelse av Hybrid har eksistert ei god stund, men jeg oppdaga at den var blitt noe avleggs og behøvde oppdatering. Oppdateringa er nå gjort, og i samme slengen har jeg like godt oversatt Hybrid til nynorsk også. 🙂

Minimeta Widget på norsk (bokmål)

Siden jeg nå først har oversatt Enhanced Meta Widget til norsk, kan jeg jo følge opp med å oversette Minimeta Widget også. Har jeg tenkt – og gjort. 🙂

Dette innstikket er ikke utviklet siden sommeren 2010, men kan helt sikkert være nyttig for noen fortsatt. Gå til [innstikkets side på WordPress.org->http://wordpress.org/extend/plugins/minimeta-widget/] for å lese om innstikket og laste det ned. Språkfiler for norsk bokmål kan du hente her.

Innstikket Multisite Global Search på norsk (bokmål)

Det er gjerne slik med oversettelser av innstikk og temaer at en prioriterer slikt en selv har bruk for. Jeg har det iallfall sånn. 🙂

I februar flyttet jeg et nettsted til nytt webhotell og restrukturerte og gjenoppbygde nettstedet der som en Multisite-installasjon. Dermed fikk jeg bruk for et søkeverktøy som søker i alle deler av “nettverket”. Alternativene var ikke så mange, men jeg endte opp med innstikket Multisite Global Search. Det fungerte utmerket, og gjør fortsatt det. Det var også klargjort for oversetting, og jeg lagde like godt en oversetting til bokmål. Jeg er ikke sikker på om utgiveren inkluderer alle oversettelsene i distribusjonspakken sin, så vil du være sikker på at du har den norske oversettelsen, så last den gjerne ned herfra. Innstikket kan du enten hente fra innstikksamlingen på WordPress.org, eller på utviklerens eget nettsted.

DocToHtml – et svært nyttig verktøy

Mange av oss som publiserer på nett har gjerne lengre artikler vi ønsker å dele med verden. Ofte har vi skrevet disse artiklene i en eller annen tekstbehandler, som f.eks. Microsoft Word. Å importere disse artiklene i WordPress, eller hvilken publiseringsløsning vi nå bruker, trenger ikke være så enkelt – særlig ikke hvis vi ønsker å beholde formateringen artikkelen har fra før. Microsoft Word produserer temmelig ustandardisert og råtten HTML-kode, så det å importere artikkelen som HTML er ikke noe alternativ. Prøver vi å importere artikkelen i den visuelle editoren i WordPress ved å klippe og lime, fjerner WordPress mest mulig av HTML-koden for å oppnå et best mulig resultat. Det blir heller ikke noen optimal løsning, for da må vi gjerne gå gjennom teksten og lage formatering på nytt, slik at den igjen får det utseendet vi ønsker.

Temaet Accessible på norsk (bokmål)

Accessible er et dattertema (“child theme”) under standardtemaet i WordPress 3.x, Twenty Ten. Ettersom Twenty Ten svikter på en del punkter i forhold til kravene til tilgjengelighet, har Sylvia Egger utviklet dattertemaet Accessible TwentyTen. Du finner informasjon om temaet på denne adressen: [http://accessible.sprungmarker.de/2011/01/accessible-1-0/->]

Fast Secure Contact Form på norsk (bokmål)

WordPress-innstikket Fast Secure Contact Form er, som navnet sier, et kontaktskjema. Jeg har brukt det en del i seinere tid, men har sett at den norske oversettelsen som fulgte med var temmelig mangelfull og til dels litt misvisende. Jeg har derfor gått gjennom oversettelsen, justert der dette har vært nødvendig og lagt til en mengde tekststrenger, slik at oversettelsen nå er oppdatert til versjon 3.0 av innstikket. Oversettelsen vil nok bli inkludert i neste utgave av Fast Secure Contact Form, men trenger du oversettelsen nå, kan du laste den ned herfra. 🙂 Mer informasjon om innstikket finner du på nettstedet FastSecureContactForm.com

Flexi Pages Widget på norsk bokmål

WordPress-innstikket Flexi Pages Widget har eksistert en god stund, men har ikke vært oppdatert det siste året. I forbindelse med at jeg har begynt på en del andre oversettingsprosjekter, oversatte jeg like godt Flexi Pages Widget til bokmål. Du kan laste ned språkfilene (.mo og .po) i zippet utgave nedenfor. For mer informasjon om selve innstikket, henviser jeg til utviklerens eget nettsted: Srini’s WordPress Lab.