Temaet Accessible på norsk (bokmål)

Accessible er et dattertema (“child theme”) under standardtemaet i WordPress 3.x, Twenty Ten. Ettersom Twenty Ten svikter på en del punkter i forhold til kravene til tilgjengelighet, har Sylvia Egger utviklet dattertemaet Accessible TwentyTen. Du finner informasjon om temaet på denne adressen: [http://accessible.sprungmarker.de/2011/01/accessible-1-0/->]

Språkfiler for norsk bokmål kan lastes ned her:

  Språkfiler for Accessible på norsk (bokmål) (4,8 KiB, 122 treff)