Velkommen til Punktlig IKT

Punktlig IKT er et enkeltmannsforetak som startet sin virksomhet i mars 2011. Firmaet er hjemmehørende på Melhus, to mil sør for Trondheim.

Punktlig IKT har fokus på to hovedområder:

  • Punktskrift og datatekniske hjelpemidler for blinde
  • Utvikling, drift og vedlikehold av nettsteder, med oversetting av relevant programvare der dette er aktuelt

Se under Tjenester for mer informasjon om tjenestene jeg tilbyr. Du kan også gjerne ta kontakt hvis du har spørsmål å stille eller noe å fortelle.

Jeg har tidligere oversatt en del temaer og programinnstikk for publiseringsplattformen WordPress. Dette arbeidet har ikke vært prioritert i seinere tid, og oversettelsene er derfor utdaterte. Om du likevel ønsker å få tilgang til oversettelsene, er de tilgjengelige under Nedlastinger.

Site last updated 18. november 2016 @ 12:10; This content last updated 31. juli 2015 @ 12:47